Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Ūdens piedzīvojumu parkā