Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Sporta ielā 7/9, Ventspilī