Sporta nams "Centrs"

Brīvības iela 14, Ventspils, LV-3601

Sporta namā "Centrs" ar kopējo platību 2360,1 m² atrodas un ikvienam ir pieejama moderna šautuve ar 8 šaušanas celiņiem un Baltijā lielākā ārējā alpīnistu siena. Tāpat sporta bāzē izbūvēta kompleksā sporta zāle un ierīkota smagatlētikas zāle, ārējais sporta spēļu laukums un vieglatlētikas sektori. Pie ēkās iekārtotas ērtas, bezmaksas autostāvvietas.

Sporta namā „Centrs” nodarbības notiek gan Ventspils 1. ģimnāzijas skolēniem, gan Nacionālo bruņoto spēku karavīriem un jaunsargiem, kā arī visiem citiem sportot gribētājiem.

Kāpšanas siena

Sporta namā „Centrs” izveidota Baltijā modernākā kāpšanas siena, kas ir 11m plata, 14m augsta un ar pārkari ~6m, kā arī 30 m gara bolderinga siena, kuras lielais garums un maršrutu dažādība ļauj to lieliski izmantot arī nopietniem kāpējiem iesildoties, trenējot izturību, un veicot ilgstošus kāpšanas tehnikas vingrinājumus.

Laikā no oktobra līdz pavasarim, kad Sporta nama „Centrs” kāpšanas siena nedarbojas, interesentiem iespējams izmantot Sporta halles „Pārventa” kāpšanas sienu.

Iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. +371 27817093. 

Sporta spēļu zāle

Sporta nama „Centrs” sporta spēļu zāle ir 36 metrus gara un 20 metrus plata ar stacionārām skatītāju tribīnēm 150 vietām. Zālē iespējams nodarboties gan ar basketbolu, gan volejbolu, gan arī spēlēt tenisu. 

Šautuve

Sporta nama "Centrs" šautuvē izbūvēti 8 šaušanas celiņi, ar iespējām šaut 50 m, 25 m, 10 m distancēs.

Līdz šim šautuvē jau notikušas sacensības Latvijas II un III Olimpiādes laikā, bet ikdienā šaušanas nodarbības iespējams apmeklēt ikvienam interesentam. Šautuvē īpaši gaidīti ir tie, kam nepieciešams piešaut savus ieročus.

Papildus informācija pie instruktora Ulda Jaunsproģa pa tālr. - +371 26549265

Cenas

Pakalpojuma veids Mērvienība Cena EUR ar PVN Paskaidrojums
Sporta spēļu zāles izmantošana 1 stunda 44,00 ar sacensību apgaismojumu, tablo, 2 ģērbtuvēm
  1 stunda 31,00 ar treniņrežīma apgaismojumu, 1 ģērbtuvi, darbadienās plkst.18.00 - 21.00
  1 stunda 26,00 ar treniņrežīma apgaismojumu, 1 ģērbtuvi, brīvdienās - visā zāles darba laikā, darbdienās - plkst.8.00 - 18.00; 21.00-22.00
  1 stunda 19,00 treniņiem tenisā sestdienās, svētdienās ar treniņrežīma apgaismojumu, 1 ģērbtuvi
Smagatlētikas zāles izmantošana 1 stunda 56,00 sacensībām, ar 1 ģērbtuvi
  1 stunda 31,00 treniņiem, ar 1 ģērbtuvi

Šautuves izmantošana

Visas šautuves izmantošana 1 stunda 50,00 visas šautuves izmantošana
Šautuves viena celiņa izmantošana B un C kategorijas ieročiem 1 stunda 13,00 individuālais apmeklējums ar savu ieroci un munīciju
Šaušana ar pneimatisko šauteni 10 šāvieni 2,00 Laika limits - līdz 30 minūtēm.
Šaušana ar pneimatisko pistoli Airsoft 30 šāvieni 2,50  
Šaušana ar mazkalibra šauteni 22LR MP-161K 10 šāvieni 7,00 Aptvere=10 patronas. Laika limits - līdz 30 minūtēm. Obligāta sākotnējā instruktāža.
Šaušana ar mazkalibra pistoli MCM 7 šāvieni 5,50 Aptvere=7 patronas. Laika limits - līdz 30 minūtēm. Obligāta sākotnējā instruktāža.
Šaušana ar pistoli 9*18 PМ (Makarov) 8 šāvieni 10,00 Aptvere=8 patronas. Laika limits - līdz 30 minūtēm. Obligāta sākotnējā instruktāža.
Šaušana ar pistoli CZ Shadow2 9*19 vai CZ-75 9*19 15 šāvieni 19,00 Aptvere=15 patronas. Laika limits - līdz 30 minūtēm. Obligāta sākotnējā instruktāža.
Šaušanas komplekts - ar mazkalibra pistoli MCM (7patr.22LR) un mazkalibra šauteni MP-161K (10patr.22LR) 7+10 šāvieni 9,00 Obligāta sākotnējā instruktāža.
Šaušanas komplekts - ar pistoli 9*18 PM (Makarov) (8patr.) un pistoli CZ Shadow2 9*19 (15patr.) 8+15 šāvieni 25,00 Obligāta sākotnējā instruktāža.
Papildus ģērbtuves izmantošana 1 stunda 9,00  
Ģērbtuves un dušas izmantošana 1 stunda 2,50 vienai personai
Alpīnistu sienas izmantošana 1 stunda 38,00 visas alpīnisma sienas izmantošana sacensībām
  1 stunda 25,00 visas alpīnisma sienas izmantošana treniņiem
  1 stunda 7,50 vienai personai - individuālais apmeklējums ar savu inventāru, bez instruktora

Piezīmes:
1. Iespējams sporta spēļu zāles, ģērbtuves izmantošanas laika sadalījums - ½ stunda, piemērojot cenu 50% apmērā no cenas par 1 stundu, pie nosacījuma, ka minimālais izmantošanas laiks ir ne mazāks par 1 stundu. Cits izmantošanas laika sadalījums nav pieļaujams.
2. Klātienes studentiem un skolēniem pakalpojumu cenas piemērojamas, ja tiek uzrādīta attiecīga apliecība.

 

Saistītie jaunumi