Sporta nams "Centrs"

Brīvības iela 14, Ventspils, LV-3601

Sporta namā "Centrs" ar kopējo platību 2360,1 m² atrodas un ikvienam ir pieejama moderna šautuve ar 8 šaušanas celiņiem un Baltijā lielākā ārējā alpīnistu siena. Tāpat sporta bāzē izbūvēta kompleksā sporta zāle un ierīkota smagatlētikas zāle, ārējais sporta spēļu laukums un vieglatlētikas sektori. Pie ēkās iekārtotas ērtas, bezmaksas autostāvvietas.

Sporta namā „Centrs” nodarbības notiek gan Ventspils 1. ģimnāzijas skolēniem, gan Nacionālo bruņoto spēku karavīriem un jaunsargiem, kā arī visiem citiem sportot gribētājiem.

Kāpšanas siena

Sporta namā „Centrs” izveidota Baltijā modernākā kāpšanas siena, kas ir 11m plata, 14m augsta un ar pārkari ~6m, kā arī 30 m gara bolderinga siena, kuras lielais garums un maršrutu dažādība ļauj to lieliski izmantot arī nopietniem kāpējiem iesildoties, trenējot izturību, un veicot ilgstošus kāpšanas tehnikas vingrinājumus.

Laikā no oktobra līdz pavasarim, kad Sporta nama „Centrs” kāpšanas siena nedarbojas, interesentiem iespējams izmantot Sporta halles „Pārventa” kāpšanas sienu.

Iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. +371 27817093. 

Sporta spēļu zāle

Sporta nama „Centrs” sporta spēļu zāle ir 36 metrus gara un 20 metrus plata ar stacionārām skatītāju tribīnēm 150 vietām. Zālē iespējams nodarboties gan ar basketbolu, gan volejbolu, gan arī spēlēt tenisu. 

Šautuve

Sporta nama "Centrs" šautuvē izbūvēti 8 šaušanas celiņi, ar iespējām šaut 50 m, 25 m, 10 m distancēs.

Līdz šim šautuvē jau notikušas sacensības Latvijas II un III Olimpiādes laikā, bet ikdienā šaušanas nodarbības iespējams apmeklēt ikvienam interesentam. Šautuvē īpaši gaidīti ir tie, kam nepieciešams piešaut savus ieročus.

Papildus informācija pie instruktora Ulda Jaunsproģa pa tālr. - +371 26549265

Cenas

Pakalpojuma veids Mērvienība Cena ar PVN Paskaidrojums
Sporta spēļu zāles izmantošana  1 stunda EUR 35,00 ar sacensību apgaismojumu, tablo, 2 ģērbtuvēm
    1 stunda EUR 25,00 ar treniņrežīma apgaismojumu, 1 ģērbtuvi, darbadienās plkst.18.00 - 21.00
    1 stunda EUR 21,00 ar treniņrežīma apgaismojumu, 1 ģērbtuvi, brīvdienās - visā zāles darba laikā, darbdienās - plkst.8.00 - 18.00; 21.00-22.00
    1 stunda EUR 15,00 treniņiem tenisā sestdienās, svētdienās ar treniņrežīma apgaismojumu, 1 ģērbtuvi
Smagatlētikas zāles izmantošana 1 stunda EUR 45,00 sacensībām, ar 1 ģērbtuvi
    1 stunda EUR 25,00 treniņiem, ar 1 ģērbtuvi
Šautuves izmantošana Visas šautuves izmantošana 1 stunda EUR 40,00 visas šautuves izmantošana
  Šautuves viena celiņa izmantošana B un C kategorijas ieročiem 1 stunda EUR 10,00 individuālais apmeklējums ar savu ieroci un munīciju
  Šaušana ar pneimatisko šauteni 10 šāvieni EUR 1,50 Laika limits - līdz 30 minūtēm. 
  Šaušana ar pneimatisko pistoli AIRSOFT 30 šāvieni EUR 2,00 Laika limits - līdz 30 minūtēm. 
  Šaušana ar mazkalibra šauteni LR22 MP-161K 10 šāvieni EUR 5,50 Aptvere=10 patronas. Laika limits - līdz 30 minūtēm. Obligāta sākotnējā instruktāža.
  Šaušana ar mazkalibra pistoli LR22 MCM 1 aptvere EUR 4,50 Aptvere=7 patronas. Laika limits - līdz 30 minūtēm. Obligāta sākotnējā instruktāža.
  Šaušana ar pistoli MAKAROVS 9*18  1 aptvere EUR 8,00 Aptvere=8 patronas. Laika limits - līdz 30 minūtēm. Obligāta sākotnējā instruktāža.
  Šaušana ar pistoli CZ SHADOW2 9*19 1 aptvere EUR 15,00 Aptvere=15 patronas. Laika limits - līdz 30 minūtēm. Obligāta sākotnējā instruktāža.
  Instruktāža šaušanā ar B un C kategorijas ieročiem  1 stunda EUR 5,00  
  Komplekts:
* Šaušana ar mazkalibra pistoli LR22 MCM,
* Šaušana ar mazkalibra šauteni LR22 MP-161K
7+10 šāvieni EUR 7,00  
  Komplekts:
* Šaušana ar kaujas pistoli MAKAROVS 9*18,
* Šaušana ar kaujas pistoli СZ SHADOW 9*19 
8+15 šāvieni EUR 20,00  
Papildus ģērbtuves izmantošana 1 stunda EUR 7,00  
Ģērbtuves un dušas izmantošana 1 stunda EUR 2,00 vienai personai
Alpīnistu sienas izmantošana 1 stunda EUR 30,00 visas alpīnisma sienas izmantošana sacensībām
    1 stunda EUR 20,00 visas alpīnisma sienas izmantošana treniņiem
    1 stunda EUR 6,00 vienai personai - individuālais apmeklējums ar savu inventāru, bez instruktora

Saistītie jaunumi

Partneri