Visas izmaiņas līgumos par sporta projektu īstenošanu saskaņotas Izglītības un Zinātnes ministrijā