Veselības nedēļas ietvaros notiks peldētapmācība pieaugušajiem