Ventspils pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu daudzveidīgām sporta aktivitātēm

Partneri