Ventspils pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu daudzveidīgām sporta aktivitātēm