Tiek rīkota mutiska izsole ar augšupejošu soli par nedzīvojamo telpu nomas tiesībām Pludmales akvaparkā