Tiek izsolīts dzīvokļa īpašums Ugāles ielā 19, Ventspilī