Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Saules ielā 141