Tiek izsolītas telpu nomas tiesības OC "Ventspils" viesnīcā

Partneri