Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Lauku ielā 5, Ventspilī