Tiek izsolītas rehabilitācijas kabineta telpu nomas tiesības