Tiek izsolīta kustamā manta – automašīna VW TRANSPORTER