Svētkos kupls apmeklētāju skaits aktīvās atpūtas objektos