Svarbumbu cēlāji noslēdz sezonu un atzīmē Latvijas 100-gadi