SIA „Olimpiskais centrs „Ventspils”” 05.06.2019. rīkotās izsoles rezultāti