Sākas gatavaošanās Vislatvijas Nūjošanas festivālam