Ralfam Pleinicam un Marijai Antonavai pasniegti Ventspils pilsētas domes Atzinības raksti