No 19.jūnija apkopes darbi lielajā un mazajā peldbaseinā