Iespēja iegādāties vienotu abonementu visu trīs atlētikas zāļu apmeklējumam