Eiropas Sporta nedēļas ietvaros notiks nūjošanas nodarbības