Eiropas Sporta nedēļas ietvaros notiks nūjošanas nodarbības

Partneri