Arvim Sanderam un Tomam Macukam pasniegti Ventspils pilsētas domes Atzinības raksti