Ar pašvaldības atbalstu sportisti var apmeklēt fizioterapijas centru