Apstiprināts Ventspils Olimpiskās vienības sastāvs 2023.gadam