Apstiprināts Ventspils Olimpiskās vienības sastāvs 2021.gadam