Apstiprināts SIA “Olimpiskais centrs “Ventspils”" budžets 2020. gadam