Paviljona-ģērbtuves ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana (logu nomaiņa), Sporta ielā 7/9, Ventspilī

Partneri