Investīciju projekti

 

Olimpiskā centra “Ventspils” attīstības projekta īstenošana tika uzsākta 2017. gadā, bet dažādu ar Olimpiskā centra “Ventspils” attīstību saistītu projektu īstenošanai līdzekļi no valsts budžeta ir piešķirti arī iepriekšējos gados.

Valsts budžeta finansējums Olimpiskā centra “Ventspils” attīstības projektam plānots no valsts budžeta programmas 09.00.00 “Sports” apakšprogrammas 09.04.00 “Sporta būves”, t.sk. 2017.gadā ir piešķirts valsts budžeta finansējums 1 550 000 EUR apmērā, 2018.gadā – 1 550 000 EUR apmērā, bet 2019.gadā – 1 550 000 EUR.

Valsts budžeta programmas 09.00.00 “Sports” apakšprogrammas 09.04.00 “Sporta būves” ietvaros paredzētie līdzekļi novirzīti BMX ziemas bāzes ierīkošanai, 50 m peldbaseina būvniecībai, sporta nama “Centrs” svarcelšanas zāles paplašināšanai, BMX vasaras bāzes servisa ēkas izbūvei, vieglatlētikas un futbola stadiona infrastruktūras pilnveidei un aprīkojuma iegādei.

2018.gada 22. maijā Latvijas valdība apstiprināja rīkojuma projektu "Par prioritārajam pasākumam "Papildu investīcijas valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai" paredzētā finansējuma sadalījumu 2018. gadā". Ar šo rīkojumu Olimpiskā centra "Ventspils" attīstības projekta īstenošanai piešķirti 800 000 EUR. Piešķirtais finansējums paredzēts stadiona tenisa kortu modernizācijai, kā arī Ledus halles aprīkojuma iegādei un infrastruktūras uzlabošanai.


23.05.2018. Olimpiskajā centrā “Ventspils” uzsāk tenisa kortu pārbūvi

21.06.2018. Olimpiskā centra "Ventspils" stadionā izveido atsildīšanās zonu

27.06.2018. Olimpiskā centra "Ventspils" centrālajā un rezerves futbola laukumā norit zāliena kopšanas un atjaunošanas darbi

23.07.2018. Olimpiskajā centrā "Ventspils" turpinās tenisa korta pārbūves darbi

16.08.2018. Tenisa korta pārbūves darbi tuvojas noslēgumam