Hokeja inventāra žāvētavas telpas ierīkošana, Sporta ielā 7/9, Ventspilī

 

Iepirkuma priekšmets „Hokeja inventāra žāvētavas telpas ierīkošana, Sporta ielā 7/9, Ventspilī”
Iepirkuma identifikācijas nr. OCV2018/14
Kontaktpersona Agnese Laure
Iepirkuma veids 9. panta kārtībā
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 24.08.2018.
Iepirkuma statuss Izsludināts
Lēmuma pieņemšanas datums 21.09.2018.
Iepirkuma uzvarētājs SIA „TIKEM” 
Līgumcena (bez PVN) EUR 35 384,77
Iepirkuma saistošie dokumenti

Nolikums

Būvdarbu apjomi

Tehniskā specifikācija

Līgums

Lēmuma pieņemšanas protokols