Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Stadiona ģērbtuvju ēkā

Partneri